Fleire sjukehuspasientar treng kommunal omsorg etter utskriving

Først publisert: 01.03.2024 Siste faglige endring: 01.03.2024 Pasientar som blir verande på sjukehus etter at dei er vurderte som klare til å skrivast ut til kommunane, ventar i stor grad på tidsavgrensa institusjonsopphald. Men det er store geografiske forskjellar. Dette viser ein rapport om utskrivingsklare pasientar frå Helsedirektoratet.  Rapport: Utskrivingsklare pasientar – Utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten […]

Fleire sjukehuspasientar treng kommunal omsorg etter utskriving Read More »