Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar

Leve hele livet-reformen ble avsluttet ved utgangen av 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå publisert. Rapporten oppsummerer fem års reformarbeid, der Helsedirektoratet har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de […]

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar Read More »