Bivirkninger kan meldes med BankID

Pasienter kan nå benytte BankID når de melder fra om bivirkninger via den offenlige ID-porten Altinn. Dagens Medisin 07.01.2013

Bivirkninger kan meldes med BankID Read More »