LFN  Østfold – oppstart Oppstart Bade/samtalegrupper

Son .1 Oktober Grålum 11. Oktober. Egenandel er kr 75 bading/samtalegruppe med bespisning.

LFN  Østfold – oppstart Oppstart Bade/samtalegrupper Read More »