LFN  Østfold – oppstart Oppstart Bade/samtalegrupper

Son .1 Oktober

Grålum 11. Oktober.

Egenandel er kr 75 bading/samtalegruppe med bespisning.

Skroll til toppen