LFN arrangerte åpent møte i Drammen

Møtet åpnet med foredrag av advokat Einar Lohne med tema erstatning etter skade.  Han gikk igjennom hva som er viktig og relevant å vite etter en skade.

Filmen » De stemmesløse» v/ Klaus Sandvik ble vist. Han er pårørende til en nakkeskadd og har filmet sin kones kamp for å få diagnose og behandling.

Til sist ble det presentert hvordan LFN er en stemme for de nakkeskadde, både helsepolitisk og individrettet.

Det var meget god respons for å danne et eget lokallag i Buskerud.

einarlohneb

Skroll til toppen