Styrker legevakten med 50 millioner kroner

helsepedartementet kopi

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

– Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge
. Det er avgjørende å sikre befolkningen tilgang til god og øyeblikkelig hjelp der de bor, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Helsedirektoratet får ansvaret for å forvalte midlene gjennom en egen tilskuddsordning til kommunene. Midlene skal blant annet brukes til kompetansehevende tiltak.

Regjeringen har i denne stortingsperioden iverksatt flere andre tiltak som direkte og indirekte påvirker legevakten positivt. Det er blant annet igangsatt et arbeid med utprøving av nasjonal kjernejournal og et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler.

Legevakten er et kommunalt ansvar, og en viktig del av den kommunale akuttberedskapen. En generell styrking av kommuneøkonomien vil styrke de kommunale tjenestene. Denne regjeringen har over flere år styrket kommuneøkonomien betydelig. Siden 2005 har kommunenes frie inntekter økt med nærmere 5 milliarder kr.

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Skroll til toppen