Økt pasientbehandling

helsepedartementet kopi

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene. Les mere

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Skroll til toppen