Slår alarm om opioid-forbruket i Norge

–  Den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få sterke smertestillende midler.

Bekymringen kommer fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA), som nå har henvendt seg til departementet og advarer mot trenden med legers økende forskrivning av potente opioider.

De peker også på at det er en vridning i hvem som rammes av overdødsfall – for i dag skyldes majoriteten av overdosedødsfallene opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling.

Les hele saken her

Skroll til toppen