RMS og MUSS konferansen i Helsedirektoratet

RMS og MUSS konferansen i Helsedirektoratet : Muskelskjeletthelse og arbeidsliv – kontroll over eget liv – 30.5.17 – Kjetil Andre Aamodt holdt det freskeste innlegget, Irene Øyeflaten det mest solide.

Jeg skriblet ned underveis 2-linjers enkle rim etter inspirasjon av foredragene. Det ble en artig og helt uhøytidelig øvelse, og jeg våger meg på å gjengi dem under.

En alpinist faenivoldsk med glimt i øyet

har testet kvaksalveriet nøye

Det skal baller til for å lage barn

Mange slags fisk går i livets garn

Bruk ditt øverste og nederste hode riktig

det er for deg og kloden så viktig

En sammensatt lidelse lider sammen

Viten gir håp mens tro gir ammen

I en helsejungel av ville dyr

lader vi blikket, legg an og fyr

Arbeid er synliggjort kjærlighet

Slit gir tildekket smerte vi vet

Det er plass for alle i IA-smia

Konflikter ja vel, men de stilner med tia

Vi trenger helhet men også biter

Vi trenger de mange, trenger eliter

Sannhet er sammensatt søtt og surt

Fanger du gullhøna blir du nok lurt

Multitasking er mestring, er tap og stress

De helstøpte tanker et handlingens ess

Evidence based viten er mer enn viktig

Erfaring og praksis må forankres riktig

Du kan ikke sykmelde deg fra livet

Smerte og frykt må du selv fordrive

For noen er det fritidsjobb å eksistere

mens vi andre er etlet til no mere

I tillegg deltok jeg i Verdibørsen P2 radio samme dag 30.5.17, om overbefolkning på jorden og klimakonsekvenser av det – om interesse se linken: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen#t=1m59s

Lasse

Skroll til toppen