Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 5. til 7. august 2013

DSC_0098b

Landsforeningen for Nakkeskadde deltok for første gang på den årlege rehabiliteringskonferansen i Haugesund for første gang. Stiftelsen Folkets Gave har gjort dette til ein tradisjon 1. veka i august kvart år. Konferansen i år var rekordstor og har etter kvart blitt av stor interesse for heile landet.

LFN deltok som «sponsor». Det vil seie at vi fekk vårt eige stand der vi kunne profilere foreningen bredt. I samband med debatten der bl.a. helse- og omsorgsministeren, leder for helse- og omsorgskomiteen og LO-leder deltok fekk LFN lovnad om å stille spørsmål til panelet; LFN ved nestleiar Monica Findal fekk stilt følgjande spørsmål;«Ein stor gruppe nakkeskadde står i dag uten pasientrettigheter i Norsk helsevesen. Dette gjelder pasienter med delvis eller heilt avrevne leddbånd i nakken. For slike skader finnes ingen prosedyre eller retningslinjer for diagnostikk og behandling.

I Norge har denne pasientgruppa blitt henvist til spesialister i nevrologi, men fordi nevrologer ikkje har fagleg kompetanse til å vurdere leddbåndskader, har pasienter blitt feilvurdert/feildiagnostisert.

– Kva tankar har panelet angåande å få på plass eit fagleg forsvarleg tilbud om diagnostikk og behandling av disse pasientene?»

På dette spørsmålet tok helseministeren først til ordet. Han viste til møtet LFN hadde på ministeren sitt kontor den 6. mai og hadde i etterkant fulgt opp dette med å kontakte bl.a. helsedirektoratet. Problemstillingen er godt kjent, men diverre har ein ikkje komme så langt i dette arbeidet som ønska. Ettersom departementet har tatt initiativ til eit dialogmøte mellom LFN, helsedirektoratet og dei fremste ekspertar på området 21. august, vil ministeren følge nøye med og engasjere seg på ein slik måte at foreningen skal få grundig og gode svar. Det er no viktig å gjere ein skikkeleg vurdering med tanke på den kunnskap som finnst, ikkje minst bruken av bildediagnostikk.

Leder i helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) vedgjekk at nakkeskadde sin situasjon er eit stort problem i helsetjenesten. Likevel vedgjekk han som politiker at verken han eller helseministeren har mulighet for å overprøve spesialistene, men ser likevel heilt klart viktigheten å ta innover oss det som bl.a. skjer i utlandet. Dei ulike pasientgrupper er langt meir kunnskapsrike i dag gjennom lett tilgjengelige informasjonskanaler. Det er derfor svært viktig at pasientene blir lyttet til og blir tatt på alvor.

LFN vil kome tilbake med meir informasjon om konferansen i neste nummer av Nakkenytt.

DSC_0120b
Skroll til toppen