Enklere og raskere røntgen, MR og CT

helsepedartementet kopi

– Ved mistanke om alvorlig sykdom blir pasienten alltid prioritert. Men mange steder er det for eksempel lang ventetid for å ta en MR-undersøkelse av ett vondt kne. Derfor vil vi gjøre røntgeninstitutter til en del av fritt sykehusvalg, vi vil bevilge mer penger til poliklinisk radiologi og vi vil sørge for riktigere bruk av undersøkelser, sier Støre.

Fra 1. januar 2014 skal private radiologiske institutter inngå i ordningen med fritt sykehusvalg. Det vil si at man fritt kan velge røntgeninstitutt, på samme måte som man i dag kan velge sykehus.

– Man kan gå inn på nettet og se hvilke institutter som har kort ventetid i ditt nærområde, og be om undersøkelse der. Man kan også ringe nummeret for fritt sykehusvalg 800 41 004. Der møter en noen som kan hjelpe, sier Støre.

Støre varsler også at regjeringen vil øke bevilgningene til radiologi i statsbudsjettet for 2014. Samtidig advarer helse- og omsorgsministeren mot unødvendig bruk av undersøkelser. Manglende kunnskap kan føre til forsinkelser i utredningen av pasienten og ta opp kapasitet. Derfor skal Helsedirektoratet sluttføre retningslinjer for bildediagnostikk til bruk for primærhelsetjenesten. Det betyr at fastlegene får bedre grunnlag for å velge riktig undersøkelse. Dermed kan vi unngå unødige undersøkelser og det blir kortere å vente for de som blir henvist.

Les mer om tiltak som gjennomføres i Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsdepartementet 09.08.2013

Skroll til toppen