Helseløs og rettsløs

Forfatteren av boken «Helseløs og Rettsløs» (utgitt 2006), Thorleif Næss, ble selv nakkeskadet i 1986. Helt frem til 1999 ble Thorleif ført bak lyset av «nakkespesialister» ved Haukeland Universitetssykehus når det gjaldt de skadene han hadde pådratt seg. Thorleif sine nakkeskader var så alvorlige at han hadde operasjonsindikasjon på to nivåer, men det valgte man ved Haukeland at ignorerte fullstendig.

Det som ingen norsk spesialist så nødvendig å utføre, så derimot den tyske nevrokirurgen dr. Abbas Montazem. Han tilbød Thorleif en fiksasjon (avstivning) av tre virvler midt i nakken med titan skinner og skruer, som reduserte smertene hans og ga ham en mindre problemfylt hverdag. I 2000 ble så Thorleif operert av Montazem, og de alvorligste smertene forsvant. Operasjonen var en suksess.

Med bedre helse etter operasjonen har Thorleif de siste 4 årene på egen hånd studert i testpsykologi og medisin. Det satte ham i stand til å forstå de tekniske termene i rapportene spesialistene skrev om ham og skadene hans. Og med dette som grunnlag kunne Thorleif blant annet påvise at «spesialistene» ved flere anledninger anvendte disse medisinske termer på en misvisende og feilaktig måte

Den røde tråd i boken er at norsk helsevesen ikke ønsker å gi denne skadegruppen oppmerksomhet. Man velger å overse de fysiske skadene, og forklarer smerter og symptomer som uttrykk for psykosomatisk lidelse. Dessverre har de så langt lykkes ganske godt med det.

Denne boken gir en tydelig skildring av hva som foregår bak kulissene, og kaster lys over et tema som hittil har vært grovt forsømt og undervurdert av norsk helsevesen.

For interesserte har man tilgang til bokens forord samt to kapitler øverst på denne nettside. Dersom det skulle være av interesse kan det være aktuelt å gi innsyn i flere kapitler før man bestemmer seg for bestilling av boken.

I boken «Helseløs og rettsløs» av Thorleif Næss (utgitt av forlaget Commentum i 2006) finner man i tillegg to kapitler som tar for seg nakkens anatomi og skader i nakken. Disse kapitlene er skrevet godt og forståelig, slik at det gir leseren en god innsikt i problemer som kan oppstå etter skade mot nakken.

Artikkel av Bengt Johanssonom diagnosering av nakkeskader

Ny helsevitenskapelig artikkel av den svenske legen og nakkespesialist Bengt Johansson. Hans artikkel ble i høst publisert i tidsskriftet «Pain research and management». Bengt Johansson skriver om hvor komplisert det er å diagnostisere ligamentskader og andre alvorlige typer skader øverst i nakkeregionen, men også hvor viktig det er å få dem bekreftet. Johansson skriver videre at disse alvorlige nakkeskadene kan visualiseres ved hjelp av funksjons MRI-røntgenundersøkelser (fMRI), en metode som blant annet den tyske nevroradiologen dr. Eckhard Volle og den finske nevroradiologen dr. Vantaan Magneetti utfører.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson, Sverige
Dato: Høsten 2006.

Lærebok gir vilseledande informasjon om whiplashskador

Det finns inte stöd för läroboksförfattarnas ensidiga sätt att propagera för att psykologiska mekanismer har en framträdande roll vid utveckling av kroniska besvär efter whiplashskada. Tvärtom saknar sådana påståenden stöd i vetenskapligt dokumenterade och kontrollerade studier, skriver Bengt H Johansson och Carsten Tjell som här kritiserar hur ämnet beskrivs i en lärobok i neurologi.»

LFN Nordland

 Til våre medlemmer i Lofoten.
Styret i LFN Nordland kan treffes på Thon Hotell i Svolvær mellom kl. 16.00 og kl. 18.00 den 12. juni.