LFN Hovedstyre avholdt årsmøte

LFN Hovedstyre avhold sitt Årsmøte  16 Mars på NHF sine lokaler i Galleriet Oslo.

Leder Hjørdis Dahle ønsket delegater og observatører velkommen.

Møteleder var Jane Anita Jensen LFN Østfold . Fra NHF møtte Arne Lein.

Årsmelding ble godkjent med noen små tillegg, det samme ble regnskapet.  Samtlige styremedlemmer hadde takket ja til gjenvalg. Her har valgkomiteen med Vidar gjort en fremragende jobb.

Jane Anita Jensen og Hjørdis Dahle

Grunnet stram økonomi, samt sykdom har det ikke vært så mye aktiviteter som Hovedstyret har arrangert. Dette vil de komme sterkere tilbake med. 

Kvelden ble avsluttet med fantastisk show og mat på Wallmanns salonger . Deretter bar det til hotellet hvor vi hadde en hyggelig sosial kveld sammen og delte info fra de forskjellige lag rundt om. 

Arne Lein og Hjørdis Dahle

Skroll til toppen