LFN Hordaland deltok på funkisdagen i Bergen lørdag 10. september.

Om kvelden var det Funkis night med eget program og samling søndagen.  

Funkisdagen ble holdt på festplassen i Bergen, slik som i tidligere år. Jørgen Foss fra NHF sentralt var som alltid en utmerket konferansier, mens musikken lød utover Lille Lungegårdsvannet, fant mange bergensere veien til Festplassen. Der var det med musikk, moro og viktig info.

Funkisdagen har vært arrangert årlig siden 2011, vekselvis på Torget i Stavanger  og Festplassen i Bergen. Vi er alle funkisdagens grunnlegger Guri Nesdal Egge svært takknemlig.

Mange samlet seg ved LFNs bod, der vi stod med banner, LFN-brosjyrer og info. 

Vi informerte også om hjerneslag og delte ut info fra slag.no.

Hjerneslag kan i enkelte tilfeller inntreffe kort etter en nakkeskade.

På facebook skriver NHFU Sørvest:

Norges Handikapforbund Ungdom Sørvest (NHFU Sørvest) arrangerer i samarbeid med  Norges Handikap Forbund Sørvest (NHF Sørvest) «Funkisdagen». 

Å være ”funkis” vil si at vi setter humor og livsutfoldelse i fokus. Å ha en funksjonsnedsettelse kan være en utfordring, men trenger ikke å være et hinder. 

Funkisdagen er en markering av at personer med nedsatt funksjonsevne er fullverdige borgere og har en rettmessig plass i samfunnet og i bybildet. Vi ønsker å delta, og vi har samme drømmer og interesser som alle andre.

Hjørdis

Skroll til toppen