Lær mer om nakkeskade og rehabilitering fra forskere og nakkeskadde på seminar lørdag 23. september

Da vil LFN invitere til Filmlansering av LFN sine filmer » Fra full fart til bråstopp» på Litteraturhuset i Bergen.

.

Bæng! I løpet av sekunder får du nakkesleng i en ulykke og hele livet snues opp/ned.

Seminar om kunnskapsbasert praksis for bedre hjelp til nakkeskadde.
Faginnlegg, nye filmer og paneldebatt med fagpersoner og brukere.

Ved påmelding får du lenke til live strømming av seminaret, dersom du ikke kan komme fysisk!

Omtale fra Litteraturhuset

https://www.litthusbergen.no/arrangement/fra-full-fart-til-brastopp-og-nakkeskade

Fysio undersøker Gaute
Undersøkelse av nakkeskadd

Cathrine Nøttingnes, Rådgiver ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest innleder seminaret.

På dette seminaret får vi se innlegg om forskning og klinisk erfaring fra fagfeltet fra bl a:

– Eirik Vikane, avdelingsoverlege ved Rehabiliteringsklinikken, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

– Mari Kalland Knapstad, fysioterapeut og Phd, Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

– Borrik Schiødt, senior psykologspesialist ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus

– Kjetil Hagerup, fastlege, Helsetorget, Bergen

– Knut B. Kvist, fastlege, IMS-behandler  (IntraMuskulær Stimulering),  

– Trond Inge Berge, Professor  i oral kirurgi og oral medisin (TMD) ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

Skroll til toppen