Kan få refundert behandling i utlandet

Pasienter vil nå kunne få refundert utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land. Dette er klart etter at Stortinget 16.desember samtykket til innlemmelse av pasientrettighetsdirektivet i EØS-avtalen.

Helse- og omsorgsdepartementet 17.12.2014

Skroll til toppen