Første årlige melding om kvalitet og pasientsikkerhet


Regjeringen legger i dag frem den første årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

I dag 15. desember presenterer helseministeren nye fakta om behandlingskvalitet ved norske sykehus. Kilden er de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

LFN har meldt seg på dette arrangementet og vil bli representert ved nestleder Elin Bøhmer.

To sentrale problemstillinger;

LFN ber Helseminister/ Direktorat om medisinskfaglige og rasjonelle begrunnelser for at :

  • nakkeskadde med cervical stenose og cervical instabilitet er utelukket fra å benytte seg av Fritt sykehusvalg fordi tilbudene ikke eksisterer
  • registeret for ryggkirurgi; skal omhandle nakkeoperasjoner for instabilitet og feilstilling som følge av degenerasjon, men ikke omhandle de samme operasjonene hvis problemene er forårsaket av skade.

Bakgrunnen for problemstillingene kommer tydelig frem i vedlagt dokument som vil bli overlevert både helseministeren og helsedirektøren under møtet.

Les hele saken

Helse- og omsorgsdepartementet 12.12.2014

Skroll til toppen