Fysioterapeuter har overtatt legeoppgaver i Sverige

Doctor using laptop with woman in doctor's office smiling

Fysioterapeuter står ved Sundsvall sykehus for innledende undersøkelser av  rygg-pasienter. En helseøkonomisk analyse viser at denne praksisen gir en økonomisk gevinst, samt fører til mer fornøyde pasienter, og en frigjøring av legeressurser.

Fysioterapeauten.no 08.10.2015

Skroll til toppen