Forskrift til nasjonal kjernejournal på høring

regjeringen

Nasjonal kjernejournal vil være en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen vil være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet du blir syk.

Helse- og omsorgsdepartementet 04.02.2013

Skroll til toppen