LFN Troms og Finnmark – årsmøte

LFN Troms og Finnmark holder årsmøte mandag

13. mars klokka 1300.

Stig Elisabeth-sentret  i 4 etg. på NHF-kontoret i Tromsø

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Årsmøte i LFN Telemark

Velkommen til årsmøte i LFN Telemark.

Torsdag 23.03.2017 Klokken 18.30

Møtested: Lærings og mestringssenteret, bygg 70, Lille møterommet, Sykehuset Telemark.

 

Les mere her. 

Publisert i LFN Telemark | Skriv en kommentar

LFN Nordland

holder årsmøte 08. mars 2017 kl. 18.00

i lærings- og mestringssenterets lokaler

på  Nordlandssykehuset i Bodø.

Publisert i LFN Nordland, Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Akershus – årsmøte


LFN Akershus avholder årsmøte 21. mars 2017 på Galleriet NHF sine lokaler, Schweigaardsgate 12, Oslo. 2-etg, kl.18.00.

Les mere her.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN sentralt årsmøte 2017

lfnLFN holder årsmøte på Quality Hotel,

Gardermoen 18. mars 2017.

Publisert i LFN Sentralt | Skriv en kommentar

Vi trenger din emailadresse

mailI forbindelse med at vi sender ut nyhetsbrev trenger vi din emailadresse.

Vennligst oppgi denne til webmaster eller Jane Anita Jensen.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi er på facebook.

folg_facebookVi har egen lukket  gruppe på facebook for våre medlemmer. Meld deg inn facebokgruppa ved å klikke her.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i LFN via innmeldingsskjemaet.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Helsedirektørens årstale 2017: Tidlig innsats mot ungt utenforskap

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse.

Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale.

Det store bildet er at mye går bra i Norge. På flere områder er vi i verdenstoppen. Vi har den laveste barnedødeligheten i Europa, og høy overlevelse av alvorlig sykdom som kreft, hjerne- og hjerteinfarkt. Vi har de siste 15 årene hatt den største nedgangen i tobakksrøyking i Europa og vi har et forholdsvis lavt alkoholkonsum blant unge.

Ungt utenforskap

Ungdom – som gruppe – har aldri hatt det bedre. Dagens unge er veltilpasset, aktive, har gjennomgående god fysisk og psykisk helse og kommer godt ut sammenliknet med denne aldersgruppen i andre europeiske land. 93-94 prosent av ungdommene trives på skolen.

– Når jeg likevel velger å løfte frem ungt utenforskap er det med bakgrunn i frafallstall, uføretall og tallene over selvrapporterte psykiske plager og lidelser. Disse tallene er simpelthen for høye, sier Guldvog.

  • Én av fem fullfører ikke videregående skole, og om lag én av ti faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv. Dette har vært nesten uendret de siste 20 årene.
  • Det er en tendens at ungdommer er mer stresset og de sover altfor lite. Ungdom mellom 16 og 19 år sover i snitt to timer mindre enn anbefalt. – Dette er alarmerende, fordi søvn er ekstremt viktig både for den fysiske og psykiske helsen, sier helsedirektøren.
  • Ungdom melder om psykiske symptomer og lav selvfølelse.
  • Flere familier er blitt fattige. Sosial ulikhet disponerer for sykdom og utenforskap.

Tidlig innsats

Når vi skal planlegge for god helse må vi starte i barneårene.

Det gjøres en stor innsats i helsestasjonene, i barnehagene og i skolene med å hjelpe barn og familiene deres tidlig. Dette må fortsette og forsterkes, fordi tidlig innsats er nøkkelen.

– Det handler om å sette inn riktig innsats til riktig tid for å kunne avbryte og endre skadelige livsmønstre, sier Guldvog.

Han peker på utdanning som den viktigste mekanismen for å utjevne sosiale forskjeller. Utdannelse er gratis i Norge, og dersom fattige barn og unge mestrer og gjennomfører utdannelse, er sjansen større for at de lykkes i arbeidsmarkedet og kan bygg en trygg fremtid for seg selv og sine barn. Statistisk lever mennesker med høy utdannelse lenger, de har sunnere livsstil og bedre helse enn mennesker med lav eller ingen utdannelse.

– Sosial nød og fattigdom går ofte i arv. Mitt poeng er at dette mønsteret kan brytes dersom storsamfunnet legger til rette for det, fortsetter Guldvog.

Kostbart i kroner og lidelse

I NAVs nyeste statistikk er det 13 046 uføre mellom 20 og 29 år. Tallet er så godt som doblet de ti siste årene. Den raskest voksende gruppen uføre er unge under 30 år med psykiske vansker. Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

– Dette er svært bekymringsfullt, det representerer tapte muligheter og mye unødvendige lidelse for enkeltmennesker. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen, bærekraften og produktiviteten at flere sektorer også har god helse som mål. Løsningen ligger ikke i reparasjon i helsesektoren, den ligger i å forebygge. Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer, sier helsedirektøren

Helsedirektoratet   23.02.2017 10:00

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Krav til spesialisering for leger i kommunene

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Sideinnhold

​Dette følger av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no).

Utbetaling av trygderefusjon

Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater. Dette vil danne grunnlaget for om legen har rett til trygderefusjon.

Helsedirektoratet vil ikke lenger registrere nye veiledningsavtaler, kun forlengelse av avtaler inngått før 1. mars 2017. Leger som ikke har inngått veiledningsavtale før fristen vil heller ikke få innvilget godkjenning som allmennlege, men må starte i spesialistutdanning.

Unntak fra spesialiseringskravet

Ikke alle leger i kommunen er omfattet av det nye spesialiseringskravet. Unntak gjelder leger som:

  • allerede er godkjente allmennleger
  • før 1. mars 2017 har inngått veiledningsavtale med kommunen
  • 1. mars 2017 har en fastlegehjemmel
  • har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
  • har permisjon fra fastlegehjemmel eller kommunal legevakt

Nyttige lenker

HELSEDIREKTORATET 22.02.2017 15:36

Publisert i Helse, Nyheter, Politikk | Skriv en kommentar

Johnny Stausholm RAAM – verdens hardeste landeveisritt


Johnny Stausholm tidligere nestleder av LFN deltar på RAAM – verdens hardenste landeveisritt.

Les mere om hans deltagelse på rittet her

 

 

Publisert i LFN Sentralt | Skriv en kommentar

RI Norge ønsker velkommen til RI-konferanse 23. mai i Oslo Kongressenter


Denne gangen har vi satt som fokusområde inkludering og har satt som overskrift på vårkonferansen:

Økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv, hvordan? Er tiltakene preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller er de adskilte med tette skillelinjer? 

Les hele invitasjonen her.

Programmet finner du her.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vart svært sjuk av MS-behandling i utlandet

Margrete Otterlei Lunde (41) drog til Mexico i håp om å stoppe sjukdomen sin. Ho opplevde å få store biverknader av behandlinga.

Les hele saken her.

NRK.NO 09.02.2017

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

I gang med grasrotoppgjøret

– Vi vil jobbe for å få opp forståelsen hos systemvokterne for hva som foregår på gølvet, sier Lise Askvik i Helsepartiet, som representerer et grasrotopprør fra pasienter, pårørende og helsepersonell.

Onsdag ettermiddag hadde det nyetablerte Helsepartiet ekstraordinært årsmøte. Cirka 30 medlemmer møtte opp for å høre blant andre initiativtaker til partiet – og nå nyvalgt leder – Lise Askvik.

Ifølge parti-programmet er Helsepartiet «et grasrotopprør fra pasienter, pårørende og helseansatte mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem».

Les mere her.

Dagens medisin 09.02.2017

 

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Viktig dom fra lagmannsretten i nakkeslengsak – anket til høyesterett

I dom av 13.12.2016 ga Borgarting lagmannsrett oss medhold i en sak som kan vise seg å få stor betydning for andre saker om kroniske nakkeplager. Saken gjaldt spørsmålet om sidekollisjon var årsak til at en jente på 12 år utviklet nakkesmerter som etter hvert viste seg å bli kroniske. Forverringen av smertene utviklet seg i en slik grad at jenta etter nesten fire år gjennomgikk en operasjon med avstivning av øvre del av nakken. Operasjonen førte til bedring, men kunne ikke hindre at jenta senere ble uføretrygdet på grunn av betydelige smerteplager, og i dag er avhengig av omfattende brukerstyrt assistanse.

Les alt om saken her.

Advokatforum

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

De bakover­vendte bilstolene du kan bruke lengst

Barneseter i bil. Her er bilstolene som lar barnet ditt sitte bakovervendt lengst mulig.

Det er ingen tvil om at det tryggeste for barnet ditt er å sitte bakovervendt så lenge som mulig, men et av hovedproblemene med sikring av barn i bil er at foreldre snur barna for tidlig.

Trafikksikkerhetsforskere anbefaler at barnet ditt bør sitte bakovervendt så lenge som mulig – i alle fall til barnet er tre-fire år – og helst lengre.

Les mere her.

Dinside.no.  23.01.2017

 

Publisert i Helse, Nyheter | Skriv en kommentar