Vi trenger din emailadresse

mailI forbindelse med at vi sender ut nyhetsbrev trenger vi din emailadresse.

Vennligst oppgi denne til webmaster eller Jane Anita Jensen.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi er på facebook.

folg_facebookVi har egen lukket  gruppe på facebook for våre medlemmer. Meld deg inn facebokgruppa ved å klikke her.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i LFN via innmeldingsskjemaet.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Motiverende Intervju i samtale og behandling

sykehuset_ostfold

– en hjelp i samtaler med barn og foreldre, der barna er overvektige

Fredag 11. november klokken 09.00 -15.00logo

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med barn/unge/familier. Foreldre/foresatte kan også delta.

Pris Kr 200,

Kurssted Tune administrasjonsbygg, møterom Gandalf i underetasjen, Tuneveien 95, 1712 Grålum

Mere informasjon her.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Endrer reglene om egenandelsfritak for helsehjelp

akersyk236 000 nordmenn kan plutselig miste gratis fysioterapi: – Tror kanskje ikke folk har skjønt alvoret

Regjeringen beskyldes for å frarøve kronisk syke og funksjonshemmede en viktig rettighet for å spare penger.

Les hele saken her.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Østfold – oppstart bading/ samtalegrupper

Vbadingi starter opp igjen med bading og samtalegrupper.

1. Oktober 2016 – i Son

11. Oktober 2016 – i Grålum.

Egenandel er kr 75 bading/samtalegruppe med bespisning.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Østfold

har loddsalg på Kiwi Grålund i uke 50.  Støtt opp. lfn

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Østfold – julebord

ostfoldjulJulebord avholdes  26 November Quality Hotell Grålum.

Vi ser på show  Norske og Svenske hits.

Det blir julebordsbuffet. Pris 400 pr person m/ 2 enheter drikke til maten.

Klokkeslett kommer senere.

Bindene påmelding til Jane 99594760 innen 7 November.

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

LFN Østfold inviterer til Medlemsmøte

lfnOnsdag 26 Oktober på  Peppes Pizza Nygata 2. Fredrikstad kl 1800.

Tema: Hva skjer iLFN Østfold og hva ønsker medlemmene.

Servering/Loddesalg.

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

WHO Europa ber alle land iverksette tiltak for å bedre muskel- og skjeletthelsen – den største årsak til uførhet i Europa.

Verdens helseorganisasjon Europa ber i sin nye handlingsplan for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer, at alle land i Europa iverksetter en rekke konkrete tiltak for å fremme og bedre muskel- og skjeletthelsen.

Rådet for Muskelskjeletthelse forventer at vedtaket som nettopp ble fattet i Regional komité for Europa nå blir fulgt opp av helsemyndighetene i Norge.

Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og bidratt med data og andre innspill.

WHO Europa stadfester i rapporten at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper.

God muskel- og skjeletthelse fremheves i rapporten som en sentral forutsetning for mobilitet, økonomisk selvstendighet og aktiv sunn aldring. Gjennom fysisk aktivitet

bidrar god muskel- og skjeletthelse til forebygging av ikke-smittsomme sykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.

Rapporten fremhever tidlig intervensjon, rask behandling og tilgang på god rehabilitering som avgjørende faktorer for å bedre muskelskjeletthelsen. Tiltak må pasient tilpasses og det tilstrebes tverrfaglighet og redusert forbruk av medikamenter.

WHO Europa peker på at aktiv innsats for bedre muskelskjeletthelse vil understøtte målene i en rekke av WHO sine tidligere handlingsplaner for andre helseområder.

Eksempler på aktuelle tiltak som WHO anbefaler er:

  • arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
  • arbeid for å redusere overvekt.
  • aktiv skadeforebygging.
  • arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskelskjeletthelsen ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer.
  • økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.
  • systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon.
  • skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett.
  • tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse.

The Global Alliance for Musculoskeletal Health og Rådet for Muskelskjeletthelse oppfordrer med referanse til rapporten alle land i Europa til å erkjenne behovet for nye tiltak slik at vi bedre kan møte de store utfordringene økt funksjonshemming på grunn av muskel og skjelett, sykdommer og plager vil medføre fremover.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Grenseløse idrettsdager 2016

grenselos2016Grenseløse idrettsdager 2016

Suksessen fra i 2013, 2014 og 2015 fortsetter. Også i 2016 arrangeres det «Grenseløse idrettsdager» der funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en rekke idretter. Og noen steder arrangeres det også kurs/seminar samtidig.

Vi har laget en film som kan brukes av idrettskretser, idrettsråd og fagkonsulenter. Målet er at flere med funksjonshemninger blir gjort oppmerksom på hvilke tilbud som finnes.

Hele 17 steder i landet arrangeres det i år Grenseløse idrettsdager der barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse får sjansen til å prøve ut en rekke idretter/aktiviteter.

  1. september går første arrangementet i Trondheim.

Les mere om saken her.

Publisert i Idrett | Skriv en kommentar

LFN Østfold inviterer til

a_myskjadagskonferanse  03. desember 2016

på Qualty hotel Grålum, Sarpsborg

Dette blir oppfølgeren til konferansen sopå m var i vår.

Tema : «Sannheten  om mat»med Audun Myskja . Se programmet her.

Bindende påmelding til Jane tlf. 99594760 innen 22 November. Pris for LFN Østfold sine medlemmer kr. 250,

mens ikkemedlemmer må betale kr.  700.

Registrering begynner kl. 08.00, vi regner med å være ferdig kl. 15.00.

 

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Grenseløse idrettsdager i Sarpsborg

norges-idrett-ostfoldBli med på en grenseløs idrettsdag!

Dato: 28. sept.  2016  /  Tid: 09:30 – 13:15  /  Registrering fra kl. 09:00  /  Sted: KALNES videregående skole, Sarpsborg.   

Vi inviterer også i år til Grenseløs Idrettsdag for funksjonshemmede med mulighet for utprøving av forskjellige idretter, aktiviteter og aktivitetshjelpemidler. For elever i skolen blir dette en annerledes skoledag, hvor deltakerne kanskje kan finne en aktivitet de ønsker å begynne med på fritiden.

Målgruppa er elever med funksjonsnedsettelse i Østfoldskolene.

Øvrige personer med funksjonsnedsettelser er også velkommen til å delta.

Foreldre er hjertelig velkommen for å se hvilke muligheter som finnes for sine barn.

Vi tilbyr deltakerne å prøve 8 – 10 ulike idretter så dette er en unik mulighet til å oppleve spenning og mestring. Vi skal være både ute og inne på Kalnes denne dagen. Kalnes vil også tilby kjøring med hest og vogn denne dagen.

De som gjør dagen mulig

Idrettsdagen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Østfold idrettskrets, NAV hjelpemiddelsentral Østfold og idrettselevene ved Kalnes. I tillegg bidrar mange idrettslag og frivillige organisasjoner med utstyr og dyktige instruktører i sine idretter.

Deltakere må ta med egen drikke og matpakke. Ellers er dagen gratis og vi serverer frukt til alle.

Velkommen til trivelige Kalnes og mange spennende aktiviteter.

Påmeldingsfrist er 10. september!

Klikk her for påmelding!

grenselos

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar