Er du nakkeskadd? Vi kan hjelpe deg!

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av nakkeskadde.

Vår målsetting er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Innmeldingsskjema finner du her

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN HOVEDSTYRE ÅRSMØTE

LFN holder årsmøte mandag 19. mars

kl. 12.00 i

Galleriet i NHF sine lokaler i Schweigaardsgt 12,  Grønland, Oslo

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi er på facebook.

folg_facebookVi har egen lukket  gruppe på facebook for våre medlemmer. Meld deg inn facebokgruppa ved å klikke her.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i LFN via innmeldingsskjemaet.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Akershus årsmøte 2018

Publisert i LFN Akershus | Skriv en kommentar

LFN ØSTFOLD – MEDISINSK YOGA

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

LFN Østfold årsmøte

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Årsmøte Hordaland

Publisert i LFN Hordaland | Skriv en kommentar

Ønsker mer forståelse rundt kroniske smerter

I 2015 pådro Evy-Renate Mardal seg en nakkeskade etter en påkjørsel bakfra. I en hverdag hvor hun lever med kroniske smerter opplever hun mye stigmatisering og fordommer. Møtet med helsevesenet har heller ikke vært en positiv opplevelse.
Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

LFN Nordland – årsmøte

LFN Nordland holder årsmøte tirsdag 06. mars kl. 18.00

på Krambua Kafe i Løpsmarka.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Pårørendeundersøkelsen 2018

Nå har du sjansen!
Fortell oss om din situasjon som pårørende, så skal vi kjempe for at hverdagen din blir enklere.

Ta undersøkelsen nå (6 min)

Undersøkelsen er helt anonym.

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre.

Allikevel blir pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har du det egentlig?” eller “Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?”

Det er store mørketall. Arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt er alt for lite tilpasset til pårørende. Derfor er det EKSTRA viktig at du som pårørende svarer, så vi kan stå sammen for de stemmene som ikke blir hørt.

Målet? En nasjonal strategi som gjør DIN hverdag som pårørende enklere.

Norge må få en nasjonal strategi for å gjøre hverdagen enklere for pårørende.
Den eneste måten vi kan lage det – er hvis vi vet hvordan hverdagen er for pårørende.

Jo flere som svarer – jo mer må politikerne høre på oss.

I fjor svarte 3127 på undersøkelsen – i år er målet enda høyere. Klarer vi det, ligger det en enormt mye større tyngde i stemmene til de som deltar.

Astrid fra Hospiceforum og Natasha fra Foreningen for barnepalliasjon – FFB fikk rapporten fra 2016.

Slik brukes svarene

Undersøkelsen er helt anonym. Svarene analyseres og settes sammen i en årlig rapport.

Her fremhever vi pårørendes kommentarer og forslag til løsninger frem.

Les mer om pårørendealliansen 

 

Har du flere spørsmål?

Vi svarer gjerne på spørsmål. Kontakt oss på facebook her, eller send mail.

Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no

 

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Dagsseminar LFN Østfold

Flere opplysninger finner du her. 

 

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Nakkeskade – 8. februar kan være dagen jeg aldri våkner igjen, eller at jeg våkner og er lam

Benedicte (24) har en nakkeskade som gir ekstreme smerter. Hun får ikke hjelp eller støtte av det norske helsevesenet, men takket være god hjelp, har hun samlet inn 600.000 kroner til operasjon i Barcelona.

Våren 2014 havnet Benedicte Iselin Johansen (24) i en bilulykke, men hun ble ikke alvorlig skadet, annet enn at hun hadde litt vondt i den ene skulderen. Hun tenkte ikke noe mer over det, men to dager senere, da hun skulle åpne bildøren, kjentes det ut som at noe «revnet» i armen hennes.

 – Jeg klarte ikke å holde armen på rattet, og treningen jeg var på vei til måtte jeg bare droppe, da smertene var ganske intense. Smertene forflyttet seg oppover mot nakken, og etter hvert ut i andre arm også.

Benedicte trodde at hun hadde fått en avrevet muskel eller senebetennelse. Smertene økte, og hun søkte hjelp hos legen. De fant ikke ut av hva det var, men ettersom hun ikke hadde prolaps i nakken, ble hun satt på sidelinjen. De mente at hun måtte trene seg opp med fysioterapeut.

– Jeg følte at de ikke tok meg seriøst, og smertene mine ble bagatellisert. Tilstanden fikk dermed en god mulighet til å forverre seg, og det gjorde den.

LES OGSÅ: Marthe (25) ​ble alvorlig syk av sjelden virus

Ble alvorlig syk etter en operasjon

Etter hvert begynte Benedicte å lete etter alternative behandlingsmetoder, men til ingen nytte. Symptomene ballet på seg, og i 2016 ble hun operert for Thoracic Outlet Syndrome, hvor øverste ribbe og deler av halsmuskelen ble fjernet, for at nerver og blodårer i halsområdet skulle få bedre plass.

– Fra den dagen ble min verden snudd på hodet, og jeg ble alvorlig syk. Helt siden den gang har jeg fått enda flere fysiske problemer. Det var en periode, på tre måneder, hvor jeg kastet opp opptil 45 ganger om dagen, noe som igjen førte til alvorlig underernæring.

Til tross for alvorlig sykdom, ble Benedicte fortsatt ikke hørt. Hun krevde innleggelse for å få hjelp, noe som endte med at hun måtte reise hjem med sonde, som hun har brukt periodevis i over ett år.

– Det ble aldri undersøkt om det hadde skjedd en feil under operasjonen. De la heller skylden på min psyke, da jeg i tenårene hadde besøkt BUP to ganger, grunnet mobbing, og fordi jeg var skilsmissebarn.

– Jeg føler at sykehuset har avvist meg, og de har skrevet mye feil i journalen min, noe som har gitt store konsekvenser. Jeg kjente meg ikke igjen i det de skrev om meg.

Operasjonen sykehuset utførte er svært sjelden, og praktiseres omtrent én gang i året. Mangel på kunnskap og erfaring kan være grunnen til at Benedicte ble så alvorlig syk.

– Jeg søkte hjelp i utlandet, og to uavhengige spesialister mener at stillingen jeg ble holdt i under operasjonen, er det som har skadet meg mest. De stiller også spørsmålstegn ved andre metoder de benyttet seg av under operasjonen.

Finnes ikke hjelp å få i Norge

I Norge finnes det ikke undersøkelsesmetoder som kan avdekke instabilitet i nakken – da må dynamisk radiologi benyttes. For å ta en slik undersøkelse, må man til utlandet, og en slik reise får man ingen støtte til.

– Spesialhelsetjenesten vil ikke lese radiologiske bilder tatt i utlandet, og Norge følger ikke Verdens helseorganisasjons diagnosesystem. Disse skadene kan oppstå i trafikken, i form av idrettsskader, fødselsskader, vold, fall og andre sykdommer som for eksempel revmatiske tilstander, sier Knut Albert Pedersen, styreleder i Nakke-og kjeveskaddes landsforening.

KK.NO 27.01.2018

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ønsker innspill på pasientforløp og ventetider

Hva skal til for at du som pasient skal føle deg trygg på at spesialisthelsetjenesten tar deg inn i tide – og følger opp behandlingen til rett tid? Dette ønsker vi svar på for å vurdere behov for endringer i regulering av pasientforløp og ventetider.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede og skissere alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet sykehus, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

– Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skal levere sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen 2. juli 2018.

I arbeidet med utredningen ønsker Helsedirektoratet å høre fra deg som er engasjert i hvordan spesialisthelsetjenesten bør innrette seg for å sørge for at alle som har behov for helsehjelp får det innen forsvarlig tid.

Til deg som er eller har vært pasient/pårørende i spesialisthelsetjenesten

  • Hva er viktig for deg dersom du har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
  • Hva kan gjøres for at du skal føle deg godt ivaretatt og trygg på at du vil motta den helsehjelpen du har behov for til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at du får den hjelpen du trenger til riktig tid?

Til deg som er helsepersonell og/eller leder i helsetjenesten

  • Hva er viktig for deg for at du skal få gitt pasientene nødvendig helsehjelp til riktig tid?
  • Hvordan kan spesialisthelsetjenesten legge pasientforløpet best mulig til rette for at pasienten får god helsehjelp til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at pasientene får den hjelpen de trenger til riktig tid?

Innspill gis ved å fylle ut dette skjemaet (questback.com)

Mottatte innspill behandles anonymt, og det vil ikke gis tilbakemelding på det enkelte innspill.

Det er viktig at tilbakemeldingene ikke inneholder personidentifiserende informasjon eller helseopplysninger. Innspill som inneholder slik informasjon vil bli slettet uten videre behandling eller tilbakemelding.

Eventuelle spørsmål vedrørende oppdraget kan rettes til e-post on.tetarotkeridesleh@tegardpposditetnev.

24.01.2018 11:16

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar