Vi trenger din emailadresse

mailI forbindelse med at vi sender ut nyhetsbrev trenger vi din emailadresse.

Vennligst oppgi denne til webmaster eller Jane Anita Jensen.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi er på facebook.

folg_facebookVi har egen lukket  gruppe på facebook for våre medlemmer. Meld deg inn facebokgruppa ved å klikke her.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i LFN via innmeldingsskjemaet.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publisert i LFN Hordaland | Skriv en kommentar

Hanna (17) ble lam – får ikke hjelpen hun har søkt om

Hannah Lunden (17) ble lam fra halsen og ned i en rideulykke for tre år siden.

Helt siden ulykken har den tøffe tenåringen vært fast bestemt på at hun skal klare å gå igjen, men hun har samtidig vært nødt til å innstille seg på at livet hennes aldri vil bli som det var.

Les mere her.

Se «Søsken» på TV 2 onsdag kl. 21.40, eller på TV 2 Sumo.

TV2.no 20.09.2017

Publisert i Helse, Nyheter | Skriv en kommentar

LFN ØSTFOLD – julebord 2017

 25. November, Quality Hotel,  Grålum.

 

Det blir Show med Golden hits med humor og julebordsbuffet.

Vi har 30 plasser. Førstemann til mølla!

Pris kr. 500.- pr. person m/2 enheter drikke til maten.

Bindende påmelding til Jane 99594760 innen 3 November.

Betalingsfrist innen 3.november til Lfn sin konto 1090.22.37246.

Mulighet for overnatting:

Dobbeltrom m/frokost og inngang badeland pr. person kr. 395.-.

Enkeltrom m/frokost og inngang badeland pr. person kr. 795.-.

Vi håper mange har lyst og anledning til å være med!

Med hilsen Styret LFN Østfold

 

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

LFN ØSTFOLD

Oppstart bading/samtalegrupper.

Tirsdag 10 oktober kl. 10.00 i Son Spa,  kontaktperson Jane 99594760.

Tirsdag 10 oktober kl. 10.30 på Quality Grålum, Badeland, kontaktperson Gudrun 91556074.

Egenandel, kr. 75.- for bading og/eller samtalegruppe med bespisning.

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Trening mot kroniske smerter

Ny forskning viser at trening kan virke positivt mot kroniske smerter i skulder og nakke.

Athletic woman on running track touching hurt neck with painful injury during workout

Både styrketrening og uttøyning kan minske smertene hos kvinner med kroniske skulder- og nakkesmerter, ifølge fysio.dk.

Kjent effekt, ukjent årsak

Flere studier har allerede vist at trening kan være et effektivt virkemiddel mot kroniske skulder- og nakkesmerter. Så langt har man derimot ikke dokumentert hvilken form for trening som skal til.

Nå har den svenske fysioterapeuten Linn Karlsson sett nærmere på dette i sitt doktorgradsarbeid. Karlsson har sett nærmere på effekten av hjemmetrening, som enten består av styrketrening eller uttøyningsøvelser.

Positiv effekt

Studien viste effekt på både smerte og funksjon etter begge treningsformene.

I tillegg til at treningen påvirket kroppens smertemodulerende stoffer, viste studien at psykologiske faktorer og grad av gjennomføring av treningen påvirket resultatet.

Les mer her.

Fysioterapeuten.no 13.09.2017

Publisert i forskning, Helse | Skriv en kommentar

Færre dør – men mange blir skadet i trafikken

Aldri har så få trafikanter omkommet på norske veier. Personskadeforbundet mener sikrere biler og dyktige leger er årsaken. Samtidig er det mange som blir alvorlig skadet.

I sommer omkom 20 personer i trafikken. Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor. 

Trenden med færre døde har pågått gjennom hele 2000-tallet, men tallene viser også at antallet hardt skadde i trafikken er høyt, og dette faller ikke like fort som antallet døde. 

Det bekymrer Personskadeforbundet LTN.

– Det er gledelig at dødsulykkene går ned. Samtidig faller ikke antallet alvorlig skadde tilsvarende. Det er en utvikling som bekymrer oss, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp til dinerstatning.no.

Les hele saken her.

Din erstatning.no 05.09.2017

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nakkestudie vekker oppsikt

Athletic woman on running track touching hurt neck with painful injury during workout

Treningsterapi alene er like bra som kombinasjonen treningsterapi og manuell behandling, ifølge data fra en nylig publisert norsk studie.

I sin bacheloroppgave påviser NTNU-student Ken Fredin at treningsterapi fungerer like godt alene som i kombinasjon med manuell behandling.

Dette handler om pasienter med nakkesmerter uten nevrologiske symptomer, eller «større strukturell patologi» – grad I-II nakkesmerter.

– For denne gruppen har jeg ikke funnet noe som viser at de får mindre smerter, eller bedre funksjon og livskvalitet om de behandles både med manuell behandling og treningsterapi, forklarer Ken Fredin til Universitetsavisa.

Sjelden på bachelornivå

Fredin har gjort en systematisk gjennomgang av tidligere forskning. Funnene er såpass interessante at artikkelen «Manual therapy, excercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain – A systematic review and meta-analysis» nylig ble publisert i tidsskriftet Musculoskeletal Science and Practice.

Veileder, førsteamanuensis Håvard Lorås ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, slår fast at det er et meget bra og internasjonalt anerkjent tidsskrift innen fysioterapi.

– Det skjer av og til på masternivå, men dette er, så vidt jeg kjenner til, den første bachelorstudenten i fysioterapi som har publisert i et internasjonalt tidsskrift, sier Lorås til avisa.

Lorås har vært med på å bearbeide oppgaven til artikkelformat, og står som medforfatter.

-Må gjøre egne vurderinger

I nakkestudien gikk Fredin gjennom 1.169 forskningsartikler, og trakk ut og sammenlignet sju studier. Disse involverer 936 pasienter, alle med grad I-II nakkesmerter.

Mange studier har undersøkt treningsterapi og manuellterapi (her: manuell behandling) hver for seg, eller satt behandlinger opp mot hverandre.

– Vi håpet å finne den relative ekstraeffekten ved kombinasjon. Det var en liten tendens i tallene, men denne var svært liten og ikke-signifikant. Dermed er det ingen grunn til å anbefale manuellterapi som tillegg, forklarer studenten.

– Så lenge kombinasjonsbehandling ikke gir en ekstra effekt i form av smertelindring eller bedret funksjon, er det ikke særlig gunstig, slår Fredin fast.

Når det sagt, understreker han at forskning kun skal være veiledende for praksis. Den som behandler må gjøre sine egne, kliniske vurderinger.

Fysioterapeuten kommer tilbake med mer fra studien i nr. 8/ 2017.

Les mer i Universitetsavisa

Fysioterapeauten.no 18.08.2017

Publisert i forskning, Helse | Skriv en kommentar

Dårlig syn kan gi nakkeproblemer

age, vision, eyesight and people concept – close up of senior woman face and eye over chart background

Dårlig syn kan føre til nakkeproblemer og dårlig balanse, ifølge svensk doktorgradsarbeid.

Kai Hovden kh@fysio.no

Årsaken er at mennesker med dårlig syn i høyere grad har dårligere balanse enn jevnaldrende, og de opplever i større grad problemer med nakke og skuldre.

Mer enn et aldersproblem

Mens nedsatt syn er relativt sjeldent blant unge, er dette noe som påvirker om lag 80 prosent av de eldre. Både aldersforandringer og nedsatt syn fører til dårlig balanse, og man har i tillegg funnet at både eldre og yngre med synsproblemer har smerter i nakke og skuldre.

Samtidig viser det seg at dårlig balanse er ikke nødvendigvis kun henger sammen med aldringsprosessen, ei heller smerter i nakke og skuldre.

Forverres over tid

Zetterlunds studie viste at plagene kan slå til så tidlig som i 45-års alderen hos mennesker med dårlig syn, og symptomene forverres over tid.

Arbeidstakere med dårlig syn opplever større belastning på skulder og nakke enn andre med tilsvarende jobb. Studien viste også at jo flere synshjelpemidler personene fikk, dess større problemer fikk de med balansen og smerter i muskel og skjelett.

På bakgrunn av dette mener Zetterlund at økt satsing på balansetrening er veien å gå for personer med synsproblematikk.

Les mer her.

Fysioterapeauten.no 15.09.2017

Publisert i forskning, Helse | Skriv en kommentar

Funkfest i Oslo

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Velkommen på kurs- helt sjef

Er du mellom 15 og 17 år og har langvarige helseutfordringer? Har du lyst til å treffe andre unge i liknende situasjon, dele  erfaringer og få tips om hvordan mestre hverdagen?

Helt sjef! er et mestringskurs for deg mellom 15 og 17 år med langvarige helseutfordringer. I Helt sjef! kan du møte andre unge i liknende  situasjon, dele erfaringer og få tips om hvordan du kan møte helse- utfordringene som ung  – både med tanke på skole, foreldre, venner og fritid. Mestringskurset ledes av fagpersoner som har god erfaring med ungdom og mestring.
Hensikten med kurset Målet med kurset er at du selv skal ta styringen over, og kunne mestre, sentrale områder i livet ditt.

Tilbudet består av seks samlinger med ulike tema. Du kan dele dine erfaringer og få kunnskap som kan være bra å ha i hverdagen din.
Kursinnhold  Meg som ung • Å være god nok – hva er viktig for meg nå? • Følelser og sånt • Gi og ta – hva er gode relasjoner? • Familie og venner – viktig men vanskelig • Sjef i eget liv

Målgruppe Ungdom mellom 15 og 17 år som har langvarige helseutfordringer.  Er du yngre eller eldre og ønsker å delta, ta kontakt.

Kursstart Obligatorisk informasjonsmøte for ungdom og foresatte onsdag  11. oktober kl. 16.30–17.30.
Tidspunkt/varighet 6 onsdager i tidsrommet 25.10.17 til 3.1.18, kl. 16.30–19.00.
Kurssted  Rygge familiesenter, Varnaveien 35, 1526 Moss
Antall deltakere Inntil 12
Pris Kurset er gratis
Servering Det vil bli servering før kursstart

Publisert i Helse, LFN Østfold | Skriv en kommentar