Vil du dele din erfaring med oss?

Er du nakkeskadd eller har noen i familien som er nakkeskadd vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vil du dele dine opplevelser med oss?

LFN har fått støtte fra Stiftelsen Dam til et informasjonsprosjekt med film, rettet mot nakkeskadde og pårørende. Prosjektet skal bidra til ny innsikt og økt kunnskapsnivå om nakkeskader hos den nakkeskadde selv, medisinske miljøer, offentlig forvaltning, politikere og allmennheten generelt. Hensikten er å gi inspirasjon til nakkeskadde til å ta grep om egen vei videre og aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som er nakkeskadd og som er pårørende omkring dette tema.

Hvilke utfordringer og behov kan man som nakkeskadd ha i hverdagen – fysisk og psykisk.

Hva synes du vi bør ta opp i filmene? Hvordan kan en ta grep selv, for å få diagnose, behandling, støtte og rådgivning?

Har du tanker omkring:

· Utfordringer og behov i hverdagen – psykisk og fysisk

· Mestringsstrategier for å takle smerte, fatigue og nedstemthet

· Aktive sammen – hvordan aktivitet og felleskap kan løfte deg ut av isolasjon og vansker

· Barn med nakkeskader

· Hvordan kan man ta grep selv? (for å få diagnose, behandling, støtte og rådgivning)

Kontakt: Hjørdis Dahle på epost: hjordis.dahle@gmail.com eller telefon 40234860.

Skroll til toppen