Vi inviterer til åpent møte om BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

ffo_nfu_nhf

Muligheter til å leve et selvstendig liv som andre innbyggere!

Lande Bo- og Servicesenter, Råkilveien 35, Sarpsborg Torsdag 6. oktober 2016 kl. 18.00-21.00

Norges Handikapforbund Sarpsborg (NHF Sarpsborg), Norsk Forbund for Utviklingshemmede Østfold (NFU Østfold) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Østfold) skal arrangere åpent møte om BPA for kommunens politikere og administrasjon/saksbehandlere, BPA brukere, våre medlemmer m.fl.

Vi vil ha innledere, paneldebatt og en enkel servering.

Innlederne:

Tove Linnea Brandvik fra Norges Handikapforbund.
Tove Linnea Brandvik er sentralstyremedlem i NHF og fra 2009 til 2013 var hun stortingsrepresentant og satt i Arbeids- og sosialkomiteen. Hun har inngående kunnskap om BPA ordningen.

Det vil også være innlegg fra NFU Østfold om BPA og personer med utviklingshemning.

Debattanter:

Tove Linnea Brandvik, NHF, innleder fra NFU, Elise Bjørnebekk Waagen, Leder i Utvalg for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune og en person har egenerfaring med BPA.

Møte- og debattleder vil være Janne Skei, som har vært mangeårig medarbeider i NHF og har stor kunnskap om BPA-ordningen.
Kontaktperson for ev. spørsmål: Tone Camilla Lillestølen – 143 14 256

Endelig program sendes ut på e-post til deltakerne!

Kom og hør!

Påmelding via vedlagt påmeldingsskjema.

Sendes til: post@ffo-ostfold.no innen 1. oktober 2016

Skroll til toppen