Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede

europalov

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lover, forordninger og administrative bestemmelser nær det gjelder kravene til tilgjengelighet av varer og tjenester.

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.12.2015

Skroll til toppen