LODDSALG OG STAND

LFN Østfold markedsfører laget ved å selge lodder på KIWI Grålum uke 12    Dette gir kjærkommen inntekt til laget som går til aktiviteter for medlemmene, Denne måten å markedsføre foreningen på er verdifull da vi får mange nye medlemmer samt at vi synes som LFN.  Hilsen Styret

LODDSALG OG STAND Read More »