Styrkede pasientrettigheter og økt valgfrihet

helseogomsorg

Mener pasienten at ventetiden er for lang, blir det større mulighet til å velge et annet behandlingssted – også blant private.

Pressemelding | Dato: 01.11.2015

Nr. 46/2015

Skroll til toppen