Store forventninger til ny forskning i whiplash

piskesmel

PTU har i samarbeid med Syddansk Universitet og Griffith Universtiteti Australien fået bevilliget penge til et forskningsprogjekt i behandling av piskesmeld.

Se side 6  her:

Skroll til toppen