Slik deles sykdommene våre inn etter status og prestisje

Holdningene til ulike sykdommer spriker stort. Hjerteinfarkt er høyt ansett, mens skrumplever og fibromyalgi ligger på bunn.

Aftenposten 12.04.2015

Skroll til toppen