Slik deles sykdommene våre inn etter status og prestisje

stenseth

Holdningene til ulike sykdommer spriker stort. Hjerteinfarkt er høyt ansett, mens skrumplever og fibromyalgi ligger på bunn.

Aftenposten 12.04.2015