Situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen

WHO har i dag erklært covid-19 en pandemi . Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen.

 Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i, vil ta tid og er den «nye normalen». Jeg opplever at viljen til å bidra til å hindre smittespredning er stor, både i privat og frivillig sektor. Det er jeg veldig glad for, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vi har lagt gode planer for de konkrete utfordringene vi står overfor nå. Men uansett hvor mye og hvor godt vi planlegger, vil vi ikke greie å forutse alle problemer. Noen må løses underveis, når de oppstår

Guldvog uttrykker at han forstår at folk kan bli skuffet over at de kanskje ikke får oppleve fotballkampen live eller feriereisen de har gledet seg til.

– Men nå er vår jobb nummer én å begrense spredningen av smitten. Hver og en av oss har en viktig jobb å gjøre nå. 

Nødnumre

Nå er pågangen til nødtelefonene så stor at de som har spørsmål om corona ikke må ringe nødnumrene men finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er fire nivåer folk kan huske på:

  1. Hvis du er syk, hold deg hjemme
  2. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  3. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
  4. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

Begrenser innreise til Norge

Helsedirektoratet ønsker nå ikke innreise fra områder med høy smitterisiko, det vil si de landene hvor Folkehelseinstituttet har utstedt reiseråd.

Unntatt fra dette er de som skal tilbake og har opphold i Norge. Det vil iverksettes tiltak for å hindre dette. Folk blir enten returnert eller satt i karantene.

– Helsedirektoratet vil ta kontakt med de berørte landene og kommuner med flyplass og fergeanløp for operasjonalisere dette. Dette gjelder fly, cruiseskip og annen båttrafikk, sier Guldvog.

Beredskapsplaner

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til de regionale helseforetakene og bedt landets sykehus å legge om driften. Dette vil medføre at flere planlagte kirurgiske inngrep blir utsatt.

Landets sykehus har beredskapsplaner for dette. Sykehusene er fulle til vanlig.

– Helsedirektoratet ber sykehusene frigjøre kapasitet slik at de kan ta imot et større antall pasienter med covid-19, sier Guldvog.

Store arrangementer

Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som ønsker klarere og tydeligere regler som gjelder for hele landet.

– Derfor har vi nå innført et forbud, og ikke bare et råd, mot arrangementer med mer enn 500 deltagere. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene.

Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april måned. Når det gjelder arrangementer med færre enn 500 deltakere, må arrangører og kommuner gjøre egne risikovurderinger.

Vedtaket vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd.

Skroll til toppen