Ønsker innspill på pasientforløp og ventetider

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede og skissere alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet sykehus, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

– Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skal levere sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen 2. juli 2018.

I arbeidet med utredningen ønsker Helsedirektoratet å høre fra deg som er engasjert i hvordan spesialisthelsetjenesten bør innrette seg for å sørge for at alle som har behov for helsehjelp får det innen forsvarlig tid
.

Til deg som er eller har vært pasient/pårørende i spesialisthelsetjenesten

  • Hva er viktig for deg dersom du har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
  • Hva kan gjøres for at du skal føle deg godt ivaretatt og trygg på at du vil motta den helsehjelpen du har behov for til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at du får den hjelpen du trenger til riktig tid?

Til deg som er helsepersonell og/eller leder i helsetjenesten

  • Hva er viktig for deg for at du skal få gitt pasientene nødvendig helsehjelp til riktig tid?
  • Hvordan kan spesialisthelsetjenesten legge pasientforløpet best mulig til rette for at pasienten får god helsehjelp til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at pasientene får den hjelpen de trenger til riktig tid?

Innspill gis ved å fylle ut dette skjemaet (questback.com)

Mottatte innspill behandles anonymt, og det vil ikke gis tilbakemelding på det enkelte innspill.

Det er viktig at tilbakemeldingene ikke inneholder personidentifiserende informasjon eller helseopplysninger. Innspill som inneholder slik informasjon vil bli slettet uten videre behandling eller tilbakemelding.

Eventuelle spørsmål vedrørende oppdraget kan rettes til e-post on.tetarotkeridesleh@tegardpposditetnev.

24.01.2018 11:16

Skroll til toppen