Nasjonal kjernejournal øker pasientsikkerheten

helsepedartementet kopi

Kongen i statsråd vedtok fredag 31. mai forskrift om Nasjonal kjernejournal.

;Etablering av kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved å bidra til rask, sikker og trygg tilgang til et utvalg viktige opplysninger om den enkelte pasient. Dette er også et viktig skritt i retningen av målet om ”Én pasient – én journal”, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

.

Helse- og omsorgsdeparementet 04.06.2013

Skroll til toppen