Nå kan pasienter velge behandlingssted også for rehabilitering

Fra 1 . juli blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg.

30.06.2017 10:58

Det betyr at pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten, har rett til å velge behandlingssted, også innen habilitering og rehabilitering. Både offentlige og private tilbud skal vises på Velg behandlingssted på helsenorge.no som blant annet har oversikt over forventede ventetider.

– Det betyr at pasientene får flere valgmuligheter når de henvises til habilitering eller rehabilitering uavhengig av hvor i landet de bor, sier Bjørnar Alexander Andreassen i Helsedirektoratet.

Offentlige og private behandlingssteder

Fritt behandlingsvalg gjør at pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom:

  • offentlige behandlingssteder
  • private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak
  • private som er godkjent av Helfo (gjelder enkelte tjenester definert i forskrift)

Private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale har til nå vært unntatt fra retten til fritt behandlingsvalg i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Fra 1.7.2017 endres loven slik at denne rettigheten også omfatter private rehabiliteringsinstitusjoner.

– Offentlige behandlingssteder har vært omfattet av rettigheten, men nå er det også mulig å se ventetider for disse sier Andreassen.

Les mer om legens ansvar i fritt behandlingsvalg på våre temasider

Godkjenning gjennom Helfo

Private leverandører kan søke Helfo om godkjenning for å levere noen helsetjenester. Fra 1. juli blir det også mulig å søke om godkjenning for å tilby intensiv habilitering for barn til og med 16 år.

Les mer om fritt behandlingsvalgs godkjenningsordning på Helfo.no

Skroll til toppen