Manuellterapeauter må bli bedre kjent

H120_folkehelsemelding

Regjeringen går i den nylig fremlagte folkhelsemeldingen inn for bedre utnyttelse av helsepersonells kompetanse.

Manuellterapi.no 30.04.2013

Skroll til toppen