LFN Telemark

Velkommen til årsmøte i LFN Telemark.

Torsdag 23.03.2017 Klokken 18.30.

Møtested: Lærings og mestringssenteret, bygg 70, Lille møterommet, Sykehuset Telemark.

Dagsorden:

  • Åpning og godkjenning av årsmøteinnkalling og fremmøtte
  • Valg av møteleder og referent, evt tellekorps
  • Årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg

_____________________________________________________________

Saker som ønskes behandlet av årsmøte, må være styret ihende innen 9.mars 2017 på mail til: lfn.telemark.irene@gmail.com

Årsmøtepapirer vil bli utdelt på årsmøtet.

Vi trenger flere til styret vårt også, så har du lyst til å være med å dra denne fine gjengen, så ta kontakt på mail ovenfor. ______________________________________________________________

Det vil bli ett medlemsmøte rett etter årsmøtet hvor vi ønsker innspill til aktiviteter og økonomi samtidig som det vil serveres pizza J

Vel møtt.

Skroll til toppen