LFN Østfold – oppstart bading/ samtalegrupper

bading


Vi starter opp igjen med bading og samtalegrupper.

1. Oktober 2016 – i Son

11. Oktober 2016 – i Grålum.

Egenandel er kr 75 bading/samtalegruppe med bespisning.

Skroll til toppen