LFN Østfold inviterer til

a_myskja

dagskonferanse  03. desember 2016

på Qualty hotel Grålum, Sarpsborg


Dette blir oppfølgeren til konferansen sopå m var i vår.

Tema : «Sannheten  om mat»med Audun Myskja . Se programmet her.

Bindende påmelding til Jane tlf. 99594760 innen 22 November. Pris for LFN Østfold sine medlemmer kr. 250,

mens ikkemedlemmer må betale kr.  700.

Registrering begynner kl. 08.00, vi regner med å være ferdig kl. 15.00.

Skroll til toppen