LFN Østfold har loddsalg på Kiwi Grålum

LFN_ostfold_loddsalg


LFN ØSTFOLD markedsfører laget ved å selge lodder på KIWI Grålum uke 12    Dette gir kjærkommen inntekt til laget som går til aktiviteter for medlemmene, Denne måten å markedsføre foreningen er verdifull da vi får mange nye medlemmer samt at vi synes som LFN

Hilsen Styret

Skroll til toppen