LFN Oslo – årsmøte

Varsling / innkalling til LFN Oslo sitt årsmøte 2014.

Årsmøtet avholdes 02. mars 2015  kl. 18.00 på NHF Oslo sitt kontor , Folke Bernadotts vei 2,  Oslo.

Vanlige årsmøtesaker. Dersom medlemmene har saker/ forslag som ønskes tatt opp må dette være sendt til styret innen 20. februar 2015

Send e-post til : TURID.MONSEN@getmail.no eller kontakt Turid på tlf. 905 05585.

Årsmøtepapirene vil bli delt ut på møtet/ Vanlige årsmøtesaker.

Dersom du ønsker årsmøtepapirene tilsendt ta kontakt.

Skroll til toppen