Legenes spesialistutdanning gjennomgås

helsepedartementet kopi

Som en oppfølging av rapporten «Framtidas pasientar treng framtidas legespesialistar», ber nå Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å konsekvensutrede forslagene i rapporten.

Les mere

Helse-og omsorgsdepartementet  03.07.2013

Skroll til toppen