Invitasjon til Likepersonstorg og presentasjon av Pasient og brukerombudets mandat og oppgaver

nhf

Invitasjon til Likepersonstorg og presentasjon av Pasient og brukerombudets mandat og oppgaver på Hotel Residens, Sandnes sentrum 29. oktober kl . 12.00-16.00

jane_likemann

 Program
12.00 Mingling
12.15:  Åpning ved leder av Likepersonsutvalget i Norges Handikapforbund Sørvest (NHF Sørvest), Dag Einar Liland.
Diagnose, lyte, avvik, sykdom og/eller det gode liv? Ved Mona Turøy, Likepersonsutvalget i NHF Sørvest.
13.00: pause
13.30:   Likepersonsutvalget presenterer Pasient og brukerombudets mandat og oppgaver.
Landsforeningene presenterer seg og sine «diagnoser»
• Arbeidsmiljøskaddes Landsforening • Handikappede Barns Foreldreforening  • Landsforeningen for Amputerte • Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddplager 

• Landsforeningen for Nakkeskadde • Landsforeningen for Polioskadde • Landsforeningen for Slagrammede
Pause
14.40: Prima Omsorg, ULOBA og Human Care presenterer Brukerstyrt Personlig Assistansetjenester
.
15.10: :Likepersonstorget; deltakerne og likepersoner fra landsforeningene knytter kontakter, med mulighet for individuelle samtaler eller avtaler på et senere tidspunkt.
• Prima Omsorg,  ULOBA og Human Care er tilgjengelige for å svare på spørsmål under hele arrangementet. • Utlodning, enkel bevertning, aktiviteter for de minste.

Likepersonstorget              29. oktober 2016       Kl. 12.00-16.00 Hotell Residens, Sandes sentrum

NHF SØRVEST Postboks 93 Nesttun 5852 Bergen
Telefon: 950 26 526

Orgnr: 986 986 847  Bankgiro: 8380 08 05980
Fakturaadresse: Postboks 9217 Grønland 0134 Oslo

Fri entré, påmelding ikke nødvendig
Med vennlig hilsen Likepersonsutvalget i Norges Handikapforbund Sørvest
Dag Einar Liland, Helle-Viv Magnerud og Mona Turøy

Skroll til toppen