Helseløs og rettsløs

Forfatteren av boken «Helseløs og Rettsløs» (utgitt 2006), Thorleif Næss, ble selv nakkeskadet i 1986. Helt frem til 1999 ble Thorleif ført bak lyset av «nakkespesialister» ved Haukeland Universitetssykehus når det gjaldt de skadene han hadde pådratt seg. Thorleif sine nakkeskader var så alvorlige at han hadde operasjonsindikasjon på to nivåer, men det valgte man ved Haukeland at ignorerte fullstendig.

Det som ingen norsk spesialist så nødvendig å utføre, så derimot den tyske nevrokirurgen dr. Abbas Montazem. Han tilbød Thorleif en fiksasjon (avstivning) av tre virvler midt i nakken med titan skinner og skruer, som reduserte smertene hans og ga ham en mindre problemfylt hverdag. I 2000 ble så Thorleif operert av Montazem, og de alvorligste smertene forsvant. Operasjonen var en suksess.

Med bedre helse etter operasjonen har Thorleif de siste 4 årene på egen hånd studert i testpsykologi og medisin. Det satte ham i stand til å forstå de tekniske termene i rapportene spesialistene skrev om ham og skadene hans. Og med dette som grunnlag kunne Thorleif blant annet påvise at «spesialistene» ved flere anledninger anvendte disse medisinske termer på en misvisende og feilaktig måte

Den røde tråd i boken er at norsk helsevesen ikke ønsker å gi denne skadegruppen oppmerksomhet. Man velger å overse de fysiske skadene, og forklarer smerter og symptomer som uttrykk for psykosomatisk lidelse. Dessverre har de så langt lykkes ganske godt med det.

Denne boken gir en tydelig skildring av hva som foregår bak kulissene, og kaster lys over et tema som hittil har vært grovt forsømt og undervurdert av norsk helsevesen.

For interesserte har man tilgang til bokens forord samt to kapitler øverst på denne nettside. Dersom det skulle være av interesse kan det være aktuelt å gi innsyn i flere kapitler før man bestemmer seg for bestilling av boken.

I boken «Helseløs og rettsløs» av Thorleif Næss (utgitt av forlaget Commentum i 2006) finner man i tillegg to kapitler som tar for seg nakkens anatomi og skader i nakken. Disse kapitlene er skrevet godt og forståelig, slik at det gir leseren en god innsikt i problemer som kan oppstå etter skade mot nakken.

Skroll til toppen