Helsedirektoratet i nytt samarbeid med anerkjent tysk folkehelseinstitutt

Helsedirektoratet i nytt samarbeid:
Samarbeidet med Robert Koch Institute har et viktig formål: Å belyse EU-landenes strategier i det globale helsearbeidet, og skape bedre samarbeid opp mot Verdens helseforsamling, G7 og andre sentrale helsearenaer – for å styrke EUs satsing på global helse. 

Skroll til toppen