Den 23. september hadde LFN lansering av filmene «Fra full fart til bråstopp» og paneldebatt i Litteraturhuset i Bergen.

Etter filmvisning og innlegg fra fagpersonene var det paneldebatt hvor flere av fagpersonene og to fra LFN som deltok. Det ble blant annet snakket hvordan man kan få hjelp til nakkeskader og hvordan de forskjellige instansene møter pasientene.

Paneldebatten be tatt opp, se innlegg nederst.

Noen av temaene som ble belyst var:

  • Nakkeskaddes møte med helsevesenet
  • Nakkeskadd og psykiske utfordringer
  • Hva gjør man som pasient om man ikke blir trodd/ tatt på alvor
  • Kompetanse hos helsepersonell
  • Trening og behandling, med og uten økte smerter
  • Manglende diagnostisering, bildediagnostikk og henvisning
  • Hvordan leve med en nakkeskade og hvordan lærer vi oss å  mestre en ny hverdag

Mange ønsket seg bedre tid til debatt, men tiden gikk fort og mange hadde mye på hjertet. Derfor ble noen av temaene ikke godt nok belyst.

Spisskompetansen som vi ser i helse Norge på Sør-, Øst- og Vestlandet finnes dessverre ikke i Nord-Norge og ute i distriktene, så man ser klare forskjeller på hjelp og tilbud om behandling.


Skroll til toppen