Aktivitetskalender for Nord- Norge

Aktivitetskalender for Nord-Norge 4. november –  Søknadsfrist Spillemidler til utstyr 10. november – Grenseløs idrettsdag i Bodø 12. november – Grenseløs idrettsdag i Tromsø 1. – 8. mars – Aktivitetshjelpmiddelkurs ved Valnesfjord9. – 16 . mars – Aktivitetshjelpmiddelkurs ved Valnesfjord 10. – 15. juli – Arctivity

Aktiviteter andre steder i landet 25.- 29. november – Åpen skissamling på Sjusjøen 17. – 23. januar – Barnas ridderuke(Beitostølen)

Skroll til toppen