Politikk

2009

08.01 FRP Fredriksen sin interpellasjon på Stortinget

16.06 Stortinget sitt debattvedtak vedr