Dr. Mikael informerer om whipash


drmikael

Whiplash – den osynliga skadan som inte syns vare sig på utsidan eller på röntgen. De som har whiplash har därför ofta svårt att bli trodda även av sjukvården. Doktor Mikael Sandström svarar på frågor om nackskador

with the help of the contribution skin of LifeScan and Eli Lil – ble contact number 0872 570313 (Dr. ssa Ric-CAUSES PSYCHOGENIC RELATIONAL: a psycho-ralazionale Is always present in the novaivf.com.

.

Se hele innslaget her.