Høringer2016

Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

2013

Høringsbrev retningslinje IS-1899-1.

Høringsutkast Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser IS 1899-2.