Rehabiliteringsklinikker

Her vil det kommer en oversikt over hvilke rehabiliteringsklinikker som finnes og hvilket tilbud de har til nakkeskadde.

Siden er under arbeid og blir oppdatert etter hvert vi får inn opplysninger.

Helse Nord:

Opptreningssenteret i Finnmark – ingen opplysninger

Skibotn Rehabilitering – har ingen opplegg for nakkeskadde.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad, Tromsø – ingen opplegg

Valnesfjord Helsesportsenter ingen opplysninger

Nordtun Helse- og rehabilitering –  ingen opplysninger

Helgeland rehabilitering – ingen opplysninger

Helse Sør-Øst:

Catosenteret, Son

. nakkesleng. De har imidlertid brukere med ryggmargsskader i nakken, som kommer til senteret når nakkeskaden er helet, og da er det utfaldetav skaden de primært forholder seg til

. Den skade som er skjedd på nervesystemet

.  Alle får tilrettelagt program.

Fram Helse- Rehabilitering, Rykkin – ingen opplysninger

Friskvernklinikken

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Grande Rehabiliteringssenter, Nes på Hadeland

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Hokksund Rehabiliteringssenter, Hokksund

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter mewd nakkesmerter/nakkeskader.

Jeløy kurbad, Moss

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Landaasen Rehabiliteringssenter AS

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Rehabiliteringssenteret AIR

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Ringen rehabiliteringssenter, Moelv – ingen opplysninger

Skogli Rehabiliteringssenter

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Steffenrud rehabiliteringssenter, Bøverbru – ingen opplysninger

Sørlandet Rehabiliteringssenter Eiken AS

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Vikersund kurbad, Vikersund

Har kompetanse på rehabilitering av pasienter med nakkesmerter/nakkeskader.

Link – Oversikt over private rehabiliteringssenter.

Helse Midt-Norge:

Namdal rehabiliteringssenter, Høylandet – ingen opplysninger

Kastvollen rehabilitering, Inderøy

Kastvollen Rehabiliteringssenter er et nevrologisk senter, nakkeskader er ikke en diagnosegruppe de har avtale med Helseforetaket å gi tilbud til

. De gir fra tid til annen tilbud til mennesker med nakkeproblem, men da mer uspesifikke problemer, og i kombinasjon med andre lidelser.

Meråker Sanitetsforening kursbad – har ingen opplegg.

Betanien rehabilitering, Malvik

Har  ikke et eget tilbud for nakkeskadde. Dersom de får inn en pasient med nakkeskade vil opplegget bli individuelt tilpasset.

Coperiosennteret rehabilitering – ingen opplysninger

Selli rehabiliteringssenter, Klæbu – ingen opplysninger

Muritunet senter for meistring og rehabilitering, Valldal–  ingen opplysninger

Bjørnang rehabiliteringssenter, Skogn – ingen opplysninger

Helse Nord-Møre:

Aure rehabiliteringssenter, Aure – ingen opplysninger

Helse Vest:

Rehabilitering Vest. no

Alle får et eget, tilpasset treningsprogram utarbeidet etter en funksjonsundersøkelse, uavhengig av hvilken grad de har på skaden.  Anamnesen og sykehistorien spiller selvfølgelig en viktig rolle.

Vi har treningsal med slynger, spinning. Alle får tilpasset et individuelt  treningsprogram som kan utøves i felleskap med andre gjerne gruppebasert. Vi har undervisning 2 ganger pr uke.

Vi har varmtvannsbasseng og med mulighet for egentrening både i basseng og sal utover timeplan. Alle får utarbeidet en mål og tiltaksplan som følges opp med midtevaluering før sluttevaluering.