Bøker

ERSTATNINGSOPPGJØR

lohnebokI boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no

treatment strategies with the patient and have the patient generic viagra online for sale When indicated oral therapies will probably become the.

. Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

BAG OM WIPLASH

bag_om_wiplashGod bruksbok og håndbok som henvender seg til  nakkeslengskadde, som får lettforstående og dyptgående informasjon om  bl.a. skader, symptomer, behandling og hverdagsliv som nakkeslengskadd.

Forfattere: Chharlotte Lillegaard Petersen og, Bodil Møller Christensen.

Når fremtiden kommer bakfra 

narfremtidenkommerbakfraSkrevet av Line Hauge

«Nakkesleng er en tragedie på mange måter. Man dør fysisk, helsemessig, økonomisk og i forhold til familien. Det er lite forståelse fra de instanser som kan hjelpe en : forsikringsselskaper, leger, advokater og trygdekontor.»

Dreyer

Lärobok ger vilseledande information om whiplashskador

«Det finns inte stöd för läroboksförfattarnas ensidiga sätt att propagera för att psykologiska mekanismer har en framträdande roll vid utveckling av kroniska besvär efter whiplashskada. Tvärtom saknar så-
dana påståenden stöd i vetenskapligt dokumenterade och kontrollerade studier, skriver Bengt H Johansson och Carsten Tjell som här
kritiserar hur ämnet beskrivs i en lärobok i neurologi.»

Helseløs og rettsløs

helseløs2b.indd
Skrevet av Thorleif Næss.

Nå kan du lese boken gratis.
Last ned som PDF
Last ned som Ebok
Les boken online

Hvis du laster ned boken som E bok så trenger du E-publisher fra adobe, den kan lastes ned her
Du trenger også et pakkeprogram for å pakke opp filen.

Forfatteren av  boken «Helseløs og Rettsløs» (utgitt 2006), Thorleif Næss, ble selv nakkeskadet i 1986. Helt frem til 1999 ble Thorleif ført bak lyset av «nakkespesialister» ved Haukeland Universitetssykehus når det gjaldt de skadene han hadde pådratt seg. Thorleif sine nakkeskader var så alvorlige at han hadde operasjonsindikasjon på to nivåer, men det valgte man ved Haukeland at ignorerte fullstendig.

Det som ingen norsk spesialist så nødvendig å utføre, så derimot den tyske nevrokirurgen dr. Abbas Montazem. Han tilbød Thorleif en fiksasjon (avstivning) av tre virvler midt i nakken med titan skinner og skruer, som reduserte smertene hans og ga ham en mindre problemfylt hverdag. I 2000 ble så Thorleif operert av Montazem, og de alvorligste smertene forsvant. Operasjonen var en suksess.

Med bedre helse etter operasjonen har Thorleif de siste 4 årene på egen hånd studert i testpsykologi og medisin. Det satte ham i stand til å forstå de tekniske termene i rapportene spesialistene skrev om ham og skadene hans. Og med dette som grunnlag kunne Thorleif blant annet påvise at «spesialistene» ved flere anledninger anvendte disse medisinske termer på en misvisende og feilaktig måte

Den røde tråd i boken er at norsk helsevesen ikke ønsker å gi denne skadegruppen oppmerksomhet. Man velger å overse de fysiske skadene, og forklarer smerter og symptomer som uttrykk for psykosomatisk lidelse. Dessverre har de så langt lykkes ganske godt med det.

Denne boken gir en tydelig skildring av hva som foregår bak kulissene, og kaster lys over et tema som hittil har vært grovt forsømt og undervurdert av norsk helsevesen
.

For interesserte har man tilgang til bokens forord samt to kapitler øverst på denne nettside. Dersom det skulle være av interesse kan det være aktuelt å gi innsyn i flere kapitler før man bestemmer seg for bestilling av boken.

I boken «Helseløs og rettsløs» av Thorleif Næss (utgitt av forlaget Commentum i 2006) finner man i tillegg to kapitler som tar for seg nakkens anatomi og skader i nakken. Disse kapitlene er skrevet godt og forståelig, slik at det gir leseren en god innsikt i problemer som kan oppstå etter skade mot nakken.

De to kapitlene, bokens innledning og innholdsfortegnelse samt link til Thorleif Næss :

Innledning – (pdf 27 kB)
Innholdsfortegnelse – (pdf 40 kB)
Nakkens anatomi – (pdf 925 kB)
Nakkeskadene – (pdf 279 kB)
Kontakt Thorleif Næss

Programmet Magasinet, Bergens TV, gjorde med Thorleif Næss rundt boken Helseløs og rettsløs – (WMP 3,2 MB).

 Styrkeprøven

styrkeproven

«Styrkeprøven»   er en autentisk og usminket skildring av et ungt liv som blir lagt i grus av en trafikkulykke.

Skrevet av : Gunnar Christensen – forfatter

 Kronisk

Skrevet av Anna Tostrup Worsley

Som 20-åring fikk Anna Tostrup Worsely sin første diagnose kronisk syk.  To bilulykker i årene som fulgte resulterte i knust rygg og whiplash. I løpet av kort tid var Worsley fullstendig invalidisert, ufør og trygdet, og med få utsikter til helbredelse og en normalt liv.  Anna var likevel overbevist om at hun kunne ble frisk.  Da helsevesenet reagerte med å legge henne inn på psykiatrisk avdelling, skjønte hun at hun var overlatt til seg selv.

Worslet forteller om sin kamp ut av statistikken, og  hva sykdom og isolasjon gjør med et ungt menneske.  Hun deler av sine erfaringer med norsk helsevesen, NAV, forsikringsselskap og egne og andre menneskers forventninger og reaksjoner til mennesker med usynlig handikap.

Boka lanseres 22. oktober, men kan bestiller allerede nå ved å svare på denne e-posten eller via våre hjemmesider. www.unipub.no

Tag piskesmæld alvorlig . forløb, erfaring og rådgivning

tagpiskesmellalvorligt

En bok av Hanne Holst Rasmussen, dansk, nakkeskadd sykepleierske

Bokanmeldelse av Alice Reite, nakkeskadd arkitekt og forfatter, styremedlem i LFN Oslo.

Hanne Holst Rasmussen har skrevet en veldig bra bok om egne erfaringer som nakkeskadd
etter en ulykke med fatale konsekvenser. Boken er den første i Norden der en nakkeskadd
forteller om egne erfaringer og opplevelser på en personlig og engasjerende måte som
berører alle, uansett om man selv er nakkeskadd, er familie eller venner med personer i
liknende situasjon eller om man tilhører helsevesenet.

Dagfinn Enerly – så fort kan livet snu

DagfinnEnerly

Under en fotballkamp høsten 2005 pådro lagkaptein Dagfinn Enerly seg en alvorlig nakkeskade. I dag er han avhengig av rullestol, men har ikke gitt opp håpet om å gå igjen. I denne boken forteller han om rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas, om det å komme hjem igjen, om det nære forholdet til kona og tvillingdøtrene og om betydningen av alle støtteerklæringene. Boken gir også tilbakeblikk fra livet før ulykken. Med billedliste – Info.

Stød efter krasch

stodetterkrasj Stöd efter krasch är därför både en bok om bemästring och överlevnad och en bok att kunna slå i och ha just som ett stöd.

Boken kan bestilles her.

 

Rapport fra den svenske Socialstyrelsen

Inventering av vetenskaplig dokumentation av två kirurgiska behandlingsmetoder vid skador orsakade av whiplashvåld samt förutsättningar för att göra vetenskapliga studier av dessa metoder i Sverige

Utgiver: Socialstyrelsen, Sverige
Dato: Februar 2007.
Er også tilgjengelig som (pdf – 437 kB)

 Kommentar til rapport fra Socialstyrelsen – av Bengt Johansson

Med anledning av kritiska kommentarer som undertecknad tillställt bland annat Socialstyrelsen avseende ovan nämnda rapport har styrelsen 2007-02-12 gjort ett förtydligande till vilket hänvisas bilagt.

Styrelsen har fortsatt inte kunnat förklara vad det är för särskilt skäl till att fokusera instabilitet i nackens övre segment då de orsakas av whiplashvåld jämfört med annat trauma som exempelvis direktvåld. Att myndigheten fortsätter att använda det begreppet kan kritiseras mot vad som anges i Whiplashkommissionens rapport sidan 37:

”Den oklara definitionen av ´whiplash´ har möjliggjort vida tolkningar vilket sannolikt varit orsak till många missförstånd med åtföljande negativa effekter för patienterna”.

Den fråga som här berörs är bedömning av hur instabilitet i nackens övre segment diagnostiseras och behandlas. För att inte förvirra begreppen är det angeläget att Socialstyrelsen därvid använder sig av begreppet ”instabilitet” och inte inför ovidkommande begrepp.

Skribent: Bengt Johansson, Sverige
Dato: Februar 2007.

Artikkel av Bengt Johansson   –  – (pdf – 1388 kB).

Ny helsevitenskapelig artikkel av den svenske legen og nakkespesialist Bengt Johansson. Hans artikkel ble i høst publisert i tidsskriftet «Pain research and management». Bengt Johansson skriver om hvor komplisert det er å diagnostisere ligamentskader og andre alvorlige typer skader øverst i nakkeregionen, men også hvor viktig det er å få dem bekreftet. Johansson skriver videre at disse alvorlige nakkeskadene kan visualiseres ved hjelp av funksjons MRI-røntgenundersøkelser (fMRI), en metode som blant annet den tyske nevroradiologen dr. Eckhard Volle og den finske nevroradiologen dr. Vantaan Magneetti utfører.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson, Sverige
Dato: Høsten 2006.

Artikkel av Dr. Nikolai Bogduk – (pdf – 81 kB).

Dr. Nikolai Bogduk har i tidsskriftet «Pain research and management» kommentert Johansson sin artikkel. Bogduk er kjent for å være negativ til MR-undersøkelser som bevis på skader av nakkens ligamenter, men ifølge kommentaren til Johansson sin artikkel har han tydeligvis endret sin oppfatning hva funksjonell MR-undersøkelse (fMRI) angår.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Dr. Nikolai Bogduk
Dato: Høsten 2006.

Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging

Oversettelser av artikler – av Alice Reite – (pdf – 271 kB).

Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging» av lege Bengt Johansson og «Whiplash can have lesions» av dr. Nikolai Bogduk til norsk.
(OBS: Originalartiklene er å lese lengre nede på siden.)

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson og Dr. Nikolai Bogduk
Translatør: Alice Reite
Dato: Utgitt høsten 2006 – oversatt mars 2007.

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling,NIFAB, er et offentlig informasjonssenter for deg som søker informasjon om alternativ behandling. Vårt mål er å beskrive området alternativ behandling og gi kvalitetssikret  forsknings- og erfaringsbasert informasjon som har til hensikt å:

– Gi befolkningen, helsepersonell og andre informasjon om alternativ behandling
– Gi den enkelte kunnskap til å kunne ta overveide valg i forhold til egen helse

Våre målgrupper er brukere av alternativ behandling, helsepersonell og andre som søker informasjon om fagfeltet.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) eier og fullfinansierer NIFAB. Vi er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø.

Utgiver: NIFA