Husk – hvis uhellet skulle være ute

  1. Hold deg i ro etter ulykken – føl på kroppen og noter deg endringer.   Bevegelser må være uten belastninger.
  2.  Oppsøk lege så fort som mulig

    assessment prior to the treatment of ED and regular viagra online than half.

    . Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 72 timer.

  3. Husk å sende melding til forsikringssalskapet om mulig personskade
  4. Meld personskade til politiet og dokumenter på best mulig måte.
  5. God støtte under nakken ved hvile.
  6. Se på www.lfn.no under fanen lokalforeninger for å finne lokallag/kontaktperson i nærområdet

Har du nakkeskade, kan vi hjelpe deg.

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av tidligere skadde
.

Vår målsetting er å hjelpe nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig